Παραμορφωμένη ράβδος χάλυβα

  • Παραμορφωμένη χαλύβδινη ράβδος

    Παραμορφωμένη χαλύβδινη ράβδος

    Ο χαλύβδινος οπλισμός είναι ένας τύπος χάλυβα που χρησιμοποιείται συνήθως σε έργα κατασκευών και γεφυρών, που χρησιμοποιείται κυρίως για την ενίσχυση και τη στήριξη κατασκευών από σκυρόδεμα για τη βελτίωση της σεισμικής τους απόδοσης και της φέρουσας ικανότητας. Λόγω της μεγάλης ευελιξίας της, η παραμορφωμένη ράβδος χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς τομείς ως κατασκευή υλικό.